دومین دوره آموزش آن لاین روزنامه نگاری اقتصادی و بازرگانی در ادامه نخستین دوره و با هدف آشنایی بیشتر دست اندرکاران رسانه و علاقمندان با واژه های تخصصی و روندهای مربوط برگزار می شود. شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر این با مباحث مربوط به اطلاع رسانی درباره بانکداری و بخش اعتبار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، خصوصی سازی و سایر مباحث مشابه آشنا خواهند شد.