رعایت اصول اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری یکی از مهم ترین معیارهایی است که به روزنامه نگاران و رسانه ها اعتبار می بخشد. بی طرفی، انصاف و در نظر گرفتن حقوق شهروندان از مهم ترین اصولی است که تلاش روزنامه نگاران برای اطلاع رسانی سریع و دقیق اعتبار می دهد.

در این دوره آموزشی سعی می شود ضمن بررسی اصول اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری از نمونه های حقیقی برای ارتقای دانش و درکمان در مواجهه با معضلات اخلاقی استفاده شود.

دوره آموزشی اخلاق حرفه ای از ۱۱ مرداد ۱۳۸۹شروع به کار خواهد کرد و به مدت شش هفته تا ۲۲شهریور ادامه خواهد داشت.